సెయింట్ లూసియా - వ్యాపారం చేయడం సులభం

సెయింట్ లూసియా - వ్యాపారం చేయడం సులభం

సెయింట్ లూసియా ప్రస్తుతం ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రచురించిన డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్టులో 77 ఆర్థిక వ్యవస్థలలో 183 వ స్థానంలో ఉంది. ఈ ర్యాంకింగ్ లాటిన్ అమెరికా మరియు కరేబియన్లలో మొత్తం 8 వ స్థానంలో మరియు కరేబియన్ ప్రాంతంలో 2 వ స్థానంలో నిలిచింది. 

సెయింట్ లూసియాను డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్‌లో మొదటిసారి చేర్చిన 2006 నుండి మేము స్థిరంగా బాగా పనిచేశాము మరియు అన్ని ఖాతాల ప్రకారం, రాబోయే సంవత్సరాల్లో మంచి ర్యాంకును కొనసాగించాలని మేము భావిస్తున్నాము.