రెండో పౌరసత్వంపై యూరప్‌లో సంప్రదింపులు!

  • మా ఖాతాదారులకు మాత్రమే మేము రెండవ పౌరసత్వంపై సలహాతో పాత వైన్ కోటలో విలాసవంతమైన సెలవుదినం యొక్క ఆసక్తికరమైన కలయికను అందిస్తాము.
  • కోటలోని ప్రతి గది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. రెండవ పౌరసత్వం కోసం ఒప్పందానికి అనుగుణంగా మరియు చెల్లింపు విషయంలో, చెల్లించిన జీవన వ్యయం ఒప్పందం యొక్క వ్యయంలో చేర్చబడుతుంది. ఈ సందర్భంలో, పురాతన కోటలో మీ విహారయాత్ర, పౌరసత్వ సంప్రదింపులతో పాటు, ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వైన్‌ల రుచి పూర్తిగా ఉచితం*.
  • మీ బసను బుక్ చేయండి: https://vicastle.com/